Method

Tarpaper Recycling collects and recycles roofing felt waste to be used in asphalt production.

I forbindelse med nedrivninger, nybygninger og tagrenovationer bliver gammelt tagpap og overskudsrester traditionelt bortskaffet ved deponering på lossepladser eller ved forbrænding. Takket være vores innovative og patenterede metode, er genanvendelse af tagpap i asfaltproduktion nu blevet mulig – til stor gavn for miljøet.

Ved at bearbejde brugt eller overflødigt tagpap til anvendelse i ny og miljøvenlig asfalt, er Tarpaper Recycling ApS med til at gøre asfaltproduktionen mere grøn, da der er stor miljømæssig gevinst ved bortskaffelse og genanvendelse af tagpap. Den primære årsag for genanvendelse af tagpap er dets store indhold af bitumen, et raffineret olieprodukt, der bl.a. forekommer i asfalt, råolie og tjære. Da olie er en ressource med knap tilgængelighed i fremtiden, er genanvendelse af tagpap-affald særdeles interessant, da det kan omdannes til en ny, brugbar råvare.

Se processen beskrevet nedenfor og i videoen her:

Nyttiggørelse af nedbrudt tagpap – Et internationalt cirkulært koncept

Tarpaper Recycling ApS blev grundlagt i 2006, og er en dansk virksomhed med et ønske om at etablere et bæredygtigt, internationalt cirkulært koncept inden for genanvendelse af nedbrudt eller overflødigt tagpap. Tarpaper Recycling startede i Sverige i 2011 og i Finland i 2014.

Hos Tarpaper Recycling ApS tilbyder vi en innovativ cirkulær løsning inden for miljørigtig bortskaffelse og genanvendelse af tagpap, der giver store økonomiske besparelser og reducerer CO2-udledningen.

Bortskaffelse af tagpap

The collection of roofing felt waste

Roofing felt waste is delivered to our receiving sites or collected by Tarpaper Recycling. It is important that the roofing felt waste is sorted before it is received at Tarpaper Recycling.

Find our sorting instruction here.

Recycling of roofing felt waste

The sorted roofing felt waste will be processed at the Tarpaper Recycling plant and the material can be used as binder in asphalt production.
Genandvendelse af tagpap
Produktion af asfalt

The production of asphalt

The recycling product BitumenMix is added as a bitumen source in the production of new asphalt. Depending on the type of asphalt, roughly 2-3 % of totally 5 % bitumen can be added from BitumenMix. This contributes to a better environment by reducing CO2 emissions and solving a waste handling problem.

Asphalt Paving

The produced asphalt with recycled roofing felt waste is used as both bottom and top asphalt layers on roads. The asphalt has the same quality as asphalt produced without BitumenMix.
Udlægning af asfalt